Veľkosť človeka sa nemeria počtom jeho sluhov,
ale počtom tých, ktorým slúži.

Ing. Pavol Sovič

kandidát na poslanca MČ Petržalka
volebný obvod 6
STRETNIME SA

V NEDEĽU 9.11.2014 sa pár nadšencov, ku ktorým patrím stretáva o 8:00 pod Červeným mostom, aby tento raz pri príležitosti Svetového dňa Slobody zahájili svoj pravidelný Beh. Behá sa 14 km veľmi pomalým tempom (8,5 min./km) pre radosť a zdravie. Ak máte chuť môžete sa pridať.

AKTUALITY


V sobotu 8.11.2014 som zavítal do bufetu Vyza na 9-tom kilometri Petržalskej hrádze. Rozprávať bolo skutočne o čom. V súčasnosti je to skôr o tom, čo všetko by sa dalo keby...

Osobne som presvedčený, že prídeme do štádia, kedy sa bude rozprávať čo všetko ide keď...

Niekedy si ani neuvedomím, čo všetko máme, ani o tom nevieme. Petržalská hrádza patrí k tým častiam nášho mesta, ktoré sú pokladom nielen pre nás, Bratislavčanov, ale aj ostatných Európanov, ktorých nemecky a niekedy aj francúzsky na hrádzi zdravím.

Len škoda, že bola taká slabá účasť. Viem, hlásili prehánky a dážď. Verte, počasie bolo prenádherné a z akcie som odchádzal vo veľmi dobrej nálade.V nedeľu 12.10.2014 sme počas spoločného behu na Železnej studničke diskutovali s Ivom Nesrovnalom o možnostiach spolupráce mestského a miestneho zastupiteľstva, rovnako ako o riešení pálčivých problémov Petržalky.

BLOGY A POSTREHY Viac...

Petržalka sa počas posledných rokov zmenila. Stáva sa z nej skutočný domov pre Petržalčanov. Pokračovať v práci súčasného zastupiteľstva je cieľom a povinnosťou každého občana, a o to viac poslanca. Samozrejme, je čo zlepšovať. Budem rád, ak k mojim postrehom prispejete aj Vy. Stačí poslať text na môj mail: pavol@sovic.sk
LINKY
NA PRIATEĽOV:


Od roku 2000 samostatne podnikám.

Zažil som dobré aj menej dobré časy. Zažil som podnikanie, kde podnikateľ bol ten vážený občan, ktorý prináša peniaze do štátneho rozpočtu a robí to rád, pretože je to jeho krajina, jeho vlasť. Zažil som aj dobu, kedy som musel pracovať v Rakúsku ako nádenný robotník, len aby som vládal splatiť povinné odvody do fondov a predplatiť si daň zo zisku, ktorý ešte nikto (ani ja) nevidel. Zažil som pomoc, ale aj aroganciu úradov. Aroganciu tých, ktorí zabudli na to, že slovo minister je pôvodu latinského.

Prečo SDKÚ DS?

Na škole ma učili, že pravica je zlá. Sú to kapitalistickí cudzopasníci... a samozrejme, ako väčšina z mojej generácie, pamätám si to doteraz. Odhliadnuc od pravice, či ľavice, či stredoľavej(pravej) alternatívy a podobných porovnaní, zažil som na vlastnej koži, ako taký „príživník“ pracuje bez ohľadu na pracovný čas, pracuje ako riaditeľ, asistent, robotník... upratovačka. Ako sa snaží urobiť niečo sám pre seba, pre ostatných občanov, pre krajinu v ktorej žije. Pracuje preto, že ho práca baví, pracuje pre výsledok, ktorý práca prináša. Ale nehovorím tu len o kapitalistoch. Prejdite sa, prosím po Petržalke. Pamätáte si nezáujem? Pamätáte si ešte smetiská okolo panelákov? Pozrite sa na obyčajných ľudí, ktorí si skrášlili priestor pred panelákmi kvetmi. Prispeli svojou prácou. Zaslúžia si náš obdiv a nie pokuty za to, že vysádzajú na cudzom pozemku (vlastne pozemku, ktorý patrí nám všetkým).

SDKÚ DS je stranou, ktorá prináša jasné zásady do života spoločnosti. Snaží sa o to, aby ľudia boli spokojnejší, šťastnejší. Aby mohli pracovať a tešiť sa z výsledkov svojej práce. Aby ich vyslanci v zastupiteľstve boli ich pomocníkmi a ochrancami a nie byrokratmi s kopou papierov a nariadení. To je podľa mňa SDKÚ DS a o tom sa každodenne presviedčam.

Čo pre mňa znamená zvolenie za poslanca?

Niekto to volá volebné víťazstvo. Otvorí sekt a oslavuje. Osobne sa domnievam, že si pomýlil cieľ so štartom. Ľudia mu dali dôveru, za ktorú je hodno poďakovať a vážiť si ju. Teraz, cez pohár sektu, nevidí, koľko práce, času a sebazapretia bude potrebné, aby na konci volebného obdobia mohol s pokojnou tvárou predstúpiť pred tých, ktorí mu zverili svoj mandát a dôveru.

Môj volebný program.

Namiesto rozprávania chcem počúvať. Počúvať a porozumieť tomu, čo trápi súčasného Petržalčana, hľadať riešenia. Robiť život kvalitnejším a naplnenejším, ako je tomu teraz. A neverím, že nemôže byť ešte lepšie. To je prvý a najdôležitejší bod môjho programu.

Druhým bodom je – chcem byť očami, ušami a ústami tých, ktorý mi zverili svoju dôveru. Je pochopiteľné, že všetci by sme sa do zastupiteľstva nezmestili. A ani na to nemáme všetci toľko času. Vy si vyberiete zástupcu, ktorý nebude skladať účet len na konci volebného obdobia vylepovaním bezduchých plagátov, že aký bol dobrý. Komunikácia musí prebiehať priebežne. Informácie zo zastupiteľstva musia byť prístupné cez osobu Vášho poslanca a naopak, vaše problémy a názory musia byť pre neho prioritou.

Možno to nie je žiadna megalománska vízia, verím však, že práve to je odo mňa očakávané. Spoločne môj program naplníme.